Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 35. Alajosovi Mednyánszkemu

[490] (22. II. 1833)

Illustrissime domine liber baro, domine gratiosissime, benignissime!

Literas illustrissimi domini 1. baronis die 12. c. m. exaratas, erga me immeritum affectu plenissimas, summa cum animi voluptate hodierna die perceperam.[491] Jubeor his primo, ut 1 exemplar poeticorum operum hucdum a me editorum Illustritati Vestrae submittam; libentissime id facio, quod alioquin sponte mea tardius facturus fuissem, et submitto per 2 exemplaria, cum plura prae manibus nunc non adsint, gratis absque omni pretio.[492] Si vero videretur et opportuna occasio foret plura etiam exemplaria Leopolim ad Bibliothecam Ossolinskianam[493] et ad poetas Polonos transmittere, dignetur Sua Illustritas curare adferri Tyrnavia a typographo Jelinekio, quotquot placuerit, alioquin ad rationes meas gratis et absque omni pretio. In epopaeia Szvatopluk ipsi etiam Poloni cum duce suo in proeliis partem aliquam habent.[494]

Quod concernit Bohemos Pragenses excolendis literis Slavicis incumbentes, cum his nullus est mihi nexus, neque in posterum comercium literarium ullum erit.[495]

Periodicum opus Musei Lubomirskiani benignissime mecum communicatum,[496] ubi perlegero, summa cum gratiarum actione ad Veszele[497] transponam.

In reliquo altissimis gratiis et expertis jam favoribus ultronee quoque commendatus persevero

Illustrissimi domini 1. baronis humillimus servus et cliens Joannes Holly m. p., par. Madun.[498]

Madunicz die 22. Februarii 1833[490] Originál listu je v Magyar Nemzeti Múzeum v Budapešti. Našla ho a fotokópiu nám láskavo obstarala M. Vyvíjalová, za čo jej aj tu ďakujeme.

[491] List Mednyánszkeho Hollému, pravda, nepoznáme.

[492] Hollý sa aj takto chcel Mednyánszkemu zavďačiť za to, že mu po nešťastnom požiari v Maduniciach poslal do daru 25 barančiat (pozri list 27).

[493] Ossolineum — knižnica vo Ľvove, založená v r. 1817 poľským kniežaťom Józefom Maksymilianom Ossolińskim (1748 — 1826), ktorá rozvíjala aj bohaté slovanské styky. Tejto biblioteke bol už predtým poslal Hollého preklad Eneidy poľský medik Maryan Floryan Zakrzewski (1803 — 1831) z Viedne (pozri Czasopism naukowy 1829, IV, s. 141). Hollý poslal teraz Mednyánszkemu zaiste Rozličné básňe (1824), Virgiliovu Eneidu (1828) a tiež Svatopluka (1833).

[494] Ide o mobilizáciu Slovanov na Devíne pod vodcovstvom Slavimíra v piatom speve Svatopluka, kde prichádzajú Poliaci so svojím vodcom Svojským (Dielo III, s. 84).

[495] Mednyánszky chcel pravdepodobne s niekým v Prahe nadviazať styky a informoval sa o tom u Hollého. (Nie sme si istí, či pri zmienke „literis Slavicis“ ide o „slovanskú literatúru“ a či azda nie o „slovanské písmo“.)

[496] Nazdávame sa, že to bol Czasopism naukowy ksiegozbioru publicznego imienia Ossolińskich, na ktorý sa Hollý aj odvoláva (pozri v dodatku k listu 36). Po smrti Maksymiliana Ossolińského sa Muzeum Lubomirskich spojilo s Ossolineom, pričom sa zachovával osobitný charakter Muzea a na čelo oboch inštitúcií nastúpil Lubomirski. (Za tento doplnok ďakujeme prof. dr. Stanislavovi Urbańczykovi).

[497] Mednyánszky býval vo Veselom pri Piešťanoch.

[498] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Osvietený pán slobodný barón, najláskavejší a najdobrotivejší pane!

List osvieteného pána slobodného baróna písaný 12. t. m., preplnený priazňou voči mne nehodnému, prijal som dnes s nesmiernym potešením. V ňom sa mi ponajprv ukladá, aby som Vašej Osvietenosti poslal po jednom exemplári zo svojich doposiaľ vydaných básnických diel; robím to s najväčšou ochotou, čo by som ostatne bol neskôr aj sám od seba spravil, a zasielam úplne zdarma po dvoch exemplároch, keďže nateraz viac nemám poruke. Ak by sa však rozhodlo a bola by vhodná príležitosť poslať aj viac exemplárov do Ľvova Bibliotéke Ossolińskej a poľským básnikom, nech ráči Ich Osvietenosť dať doniesť z Trnavy od tlačiara Jelínka koľkokoľvek sa zapáči, a to úplne zdarma na môj účet. V epose Svatopluk majú istú účasť v bojoch aj Poliaci so svojím vodcom.

Čo sa týka pražských Čechov, venujúcich sa pestovaniu slovanskej literatúry, s tými nemám nijaké spojenie a ani v budúcnosti nebudem mať nijaký literárny styk.

Ročenku Lubomirského múzea, láskavo mi poslanú, len čo prečítam, s najúprimnejším poďakovaním pošlem do Veselého.

Napokon odporúčajúc sa čo najúprimnejšie do najvyššej priazne a už zakúsenej láskavosti, zostávam

Osvieteného pána slobodného baróna najponíženejší služobník a poddaný Ján Hollý v. r., farár madunický

V Maduniciach 22. februára 1833

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.