Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 40. Martin Hamuljak

[598] (23. VIII. 1834)

Najdražší priaťelu!

Velikú nám radosť učinili poslániem víborních svích selanek,[599] které hňeď budúci tíďen ve schódzkách Spolku milovníkov literaturi slovenskéj čítať budeme;[600] za to mám, že všecki do Ladi — tak, tuším, náš almanach menovať budeme[601] — a to s plesániem prijaté budú. Prosíme však uprimňe, abi nám, jestli bi sme za dobro a prospešno uznali, tu i tam nekteré slovo vinechať a jiné položiť, snaď ňekďe i celú vípoveď premeniť, láskave dovoleno a prijato bolo; však to na újmu plodu nikdi nebude.[602]

I ostatné, kterékolvek majú hotové, verše všecki nech ráča poslať. Co sa jmenoviťe básňe víťazskej Konštantin a Metod týká: tú též očekávať budeme, aby sme ju bez odkladu viťisknúť dati mohli. O nápisu tejže básňe p. Kollár, jemuž, jak sa samo rozumí, list Jejích vďeční zďelil sem, píše Jím sám osobitňe.[603]

Míňíme do spisku našeho medzi jiními obrazi i ss. Cirilla a Metoda dať, potrebujeme ale k tomu krátkí životopis blahozvestov tíchto; kebi Jejích Milost tentíž životopis z hotovej už práce svej, jako ve stručku, ale na 2-3 listi, do tohože spisku našeho (almanachu) prichistať a nám čím skorej, i po pošťe, poslať ráčili, prevelmi bi nás ťešilo.[604]

Nech ráča i jiních známích učeních krajanú požádať, abi sa k zámeru našemu pričiniť a ňekteré krátké milochutné jednánia, vinímajúc vieri, politiki a verejného práva (jus publicum), o jakíchkolvek jiních predmetoch, zlášťe ale rozprávki ze života národu čerpané, buď ve veršoch, buď a nade všecko ve prostomluve[605] čisto slovenské vipracovať a jak náhle nečo dohotujú, hňed ku mňe a sice tak poslať neváhali, žebi na mesto ména p. spisovaťela nejaká, dle lúbosti volená prúpoveď (motto) na rukopisu viložená, rukopis dobre zapraven a zapečaťen byl, z pečeti ale cedulka, také zapečaťená, visela, anebo k rukopisu priložená bila, kterážto cedulka v nútri sice jméno p. spisovatela, z venku ale tú istú prúpoveď, kterú rukopis značení bude, obsahovať má; z príčini tej: abi sa o spisu nestranní súd ve Spolku vinésti mohel.[606] Slibuje sa, že sa každí do tisku vzatí plod slušňe odmeňí, takoví ale, kterí bi sa do tisku nehodil, spolu s neotevrenú cedulkú, na žádosť spátkem navráťí.

Peňíze za 50 exx. Svatopluka z Trnavi prijatích náležejícé skoro zoberem a p. Jelinkovi odošlem; Jím ale, dle mého listu ode 13-ho ledna b. r.[607] za 20 exx., pak za 9 exx. včil prijatích, z kterích 7 p. Kollarovi sem doručil, prislúchajícé služiť budú na zrážku poslaních Jím kňih. Počeť ode mňa krátkím časem dostanú; ani dotuď nemajú žádních posílať peňez.

Prikladám 2 exx. Sollen wir &c.,[608] ňekolik exx. Lúni[609] a Arpadiu, kterú sem pro Ních za 10 zl. kúpil, abi ju pohodlňe k našej veci užiť mohli.

S bohem zústávám Jejích uprimní ctitel a práťel M. H.

V Budíňe 23-ho srpna 1834[598] Koncept listu sa zachoval v Hamuljakovej pozostalosti v LAMS. V pravom rohu hore je uvedený adresát: „Admodum reverendo domino Joanni Hollý, parocho in Madunicz.“

[599] Hollý poslal svoje selanky Hamuljakovi s listom 38.

[600] Spolek milovňíkov reči a literaturi slovenskéj sa utvoril na akciovom základe v Budíne r. 1834. Jeho poslaním bolo pestovať reč a rozširovať literatúru slovenskú, a to prostredníctvom almanachu Zora a iných zábavno-poučných kníh. Do života ho uviedli 1. augusta 1834. Na schôdzach Spolku sa čítali a posudzovali aj príspevky pre almanach Zora.

[601] Ako vidno, v tomto čase sa ešte nerozhodlo, či sa chystaný almanach bude nazývať Lada a či Zora.

[602] Hollý sa bránil proti zasahovaniu do svojich textov (pozri napr. list 41 a inde).

[603] Kollárov list Hollému nepoznáme, Hollý však reaguje naň v liste Kollárovi (list 42).

[604] Hollý tento životopis poslal (list 41) a Hamuljak ho zaradil do Zory (I, 1835, s. 139 — 150), doplniac ho peknou medirytinou Cyrila a Metoda (za s. 150).

[605] prostomluva — próza

[606] Rozhodnutie, že práce sa majú posielať anonymne, vo forme súťaže, vyniesli už na zasadnutí Spolku 31. júla 1834 (Extractus Suppletoriorum Statutorum Actionariae Unionis Cultorum Linguae et Litteraturae Slavicae — rkp. v LAMS).

[607] Je to list 37.

[608] Politická brožúra Samuela Hoiča (1806 — 1868) Solen wir Magyaren werden?, ktorá vyšla v Karlovci v roku 1833.

[609] Luna, Agramer Zeitung — tento po nemecky vydávaný časopis vychádzal v Záhrebe od r. 1826. Prispievali doň aj poniektorí Chorváti.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.