Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 80. Martin Hamuljak

[1099] (3. X. 1842)

Najdražší práťelu!

Tuto Jím posílám prví hárek s titulem III-ho zvazku, do ekzemplaru Jím dávno odeslaného patrící,[1100] pritom 1 ex. III. zv. Jím od akcie náležající,[1101]

1 ex. III. zv. pre p. t. pána Kochanovského

1 ex. III. zv. pre p. t. pána farára Obermayera

1 ex I., II. a III. zv. pre p. Částku — to všecko na prostém velíňe. Koňečňe

2 exx. II. a III. zv. pre p. prelata rajhradského na duplovaném velíňe. Až bi ňemali príležitosti k panu prelatovi, ňech ráča, čo mu náleží, spátkem poslať. Pre pana Schmida pošlem timíto dňami po cesťe knihkupectva.

Ňech ráčá prví hárek tohoto III. zvazku s trpezlivosťú prečítať a je-li ňečo chibeno, laskave odpusťiť.[1102] Až bi ňečo potrebovalo opravu, máme príležitosť v IV-tém zvazku, s kteréhožto 4-ho zvazku 1. — 24. hárek, nakolko toťiž vitlačení je, tuto pripojujem s prosbú, abi omíli laskave zebrať a všecki vespolek mi zaslať ráčili.[1103] Tento[1104] poslední hárek už dávno, ale od 4 tídňov hotoví, ale sazeč Slovák Koťešovský de Eadem[1105] prosil ma, abich čekal, pokáď ze vsi Čévi pri Ostrihome sa navráťí, kďe farára Urbanovského, svého ujčeka, pred smrťú opatroval, potom pochoval[1106] a včil hádám už sám faráruje. Mosí ale už skoro sa vráťiť a ťisk dokončíme. Móže biť, že Jím poslední hárek po počťe k prehlednuťú odešlem.

Jakože sa mávajú? Dávno ňič nepísali; však sa ňemrzá, že sem sa tak pri vidáňú 3ho zvazku pribavil. Už sme i Derčíka straťili. Čo, ňespravá mu koňečnú, krátkú báseň?[1107] Mohli by sme tuším ju a na Hermínu štvrtému zvazku pod ménom Dodatkov pridať. Tito Dodatki bi sem spolu vitlačil ze štvrtím zvazkem i tam bi sem jích ňechal a spolu zvázal.

S pánem bohem zostávám

Jejích Milosti opravdiví ctitel a práťel MH.

Veľmi je ťažko ve svéj vlastnéj veci aňeb i v cudzéj, jestli človek k ňej nerozumí, sudcem biť. Darmo je, ňemóžem Jích minuť. Ňech ráčá tak laskaví biť a tuto pripojení rukopis ťichúčko, abi ňikdo neveďel, prehlédnuť a nad ňím súd svój viňésť. Dobrá biblická historia nám nade všecko potrebná. K vidáňú preložeňá Šmidovéj ňemeckéj núkajú ma z Vídňe. Hoďila-li bi sa práca táto pre ďeťi? pre dospelích? Zdáliž bi potrebovala a či mnoho opravi? — Po prehlednuťú buďem rukopis tento na budúcí mesác spátkem očekávať; až bi sa však práca Jím zalúbila a dostali bi chuť ju opraviť, mohla bi u Ňích zostať, zakáď bi ju ňeopravili; svoj súd ale na všeckú prípadnosť ňech mi ráčá o ňej, jak náhle budú mócť, oznámiť.[1108][1099] Koncept listu je v LAMS; jeho čistopis nepoznáme. Písaný je po jednej strane veľkého formátu papiera. V pravom hornom rohu je uvedený adresát a dátum listu, ako aj záznam, že Hamuljak poslal list prostredníctvom trnavského kníhkupca Felixa Wachtera: „Holly d. 3. Oct. 1842 per Wachter.“.

[1100] Posielaný hárok, hoci patril na začiatok III. zväzku Básňí, tlačil sa iba po vytlačení celého zväzku. Tento hárok obsahoval totiž Hollého životopis a obsah celého zväzku a paginovaný bol rímskymi číslicami.

[1101] Hollý bol od 28. mája 1840 akcionárom Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej, takže z tohto titulu mu patril exemplár z každého vydania Spolku.

[1102] Hamuljak osobitne upozorňuje Hollého na jeho životopis v tomto hárku. Niektoré návrhy na opravy podal Hollý aj z tejto časti (pozri list 81).

[1103] Na konci IV. zväzku Básňí pred zoznamom predplatiteľov sú poznačené tlačové chyby zo všetkých štyroch zväzkov („Omíľi“). Možno predpokladať, že chyby vyznačoval sám Hollý (pozri list 81). Tento zväzok vyšiel v rozsahu vyše 27 tlačových hárkov (včítane obsahu, tlačových opráv, zoznamu predplatiteľov ap.).

[1104] Odtiaľto počínajúc, až po „… a ťisk dokončíme“ je v pôvodine celá časť prečiarknutá; keďže sa dá prečítať a je vari aj zaujímavá, predpisujeme ju do vydania.

[1105] Sadzač Kotešovský je aj medzi predplatiteľmi na Básňe: „Pán Franc. Kottesovszky ze Zemansk. Kottešovéj, literzbirač v Buďíňe.“

[1106] Ján Urbanovský (list 46, pozn. 18) umrel v Cséve 10. septembra 1842 (L. Némethy, Series parochiarum et parochorum, s. 1004).

[1107] Ján Nepomuk Derčík umrel v Budíne 29. júla 1842 (Memoria basilicae Strigoniensis, s. 186). Hollý mu predtým venoval dve básne, teraz však už na neho báseň nenapísal (pozri v liste 81).

[1108] Hamuljak poslal Hollému na posúdenie rukopis Knappovho prekladu knihy nemeckého náboženského spisovateľa Christopha Schmida (1768 — 1854). Preklad vyšiel nákladom Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej v Budíne roku 1844 s názvom Biblická historia starého i nového zákona pre ďétki. Hollý sa sprvu zdráhal podujať na opravovanie tohto rukopisu, lebo v tom čase skladal piesne pre spevník, no z korešpondencie vidno, že rukopis sa niekoľkokrát vymenil medzi Hamuljakom a Hollým a napokon Hollý poopravoval v rukopise aspoň mnohé vynechané dĺžne („akcenti“), aj keď na opravovanie celého rukopisu nestačil, lebo bol „už skoro slepí“ (pozri listy 81, 82, 87, 89).

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.