Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 21. Jurajovi Palkovičovi

[324] (10. VI. 1828)

Veľkomožní a visoce dostojní pane, pane najlaskavejší, najmilosťivejší!

V prvném tídňi po Veľkéj noci písal sem Jejích Veľkomožnosťi[325] a za vinaložeňí útrat na vitlačeňí Eneidi poňížeňe ďekoval; spolu téš prosil o milosťivé privoľeňí, abi ona v Trnave pre isté príčini na svetlo vísť mohla; poňeváč aľe od téj dobi z Ostrihoma žádní ohlas, snad že ten list tam ňedošel, do uší sa mi posavád nedostal, včil zase opovažujem sa ze strachem tú istú prosbu o to milosťivé povoľeňí pre ti isté príčini opakovať a k nohám pána veľkomožného pokorňe skládať, toťižto: že ostrihomskí kňihtlačitel pre mnohé poškrkáňí, počáráňí a zeťíráňí a prepísáňí, které sa pri častejšém popravováňu stalo, všaďe bi ju prečítať ňemohel, Jeľinek aľe všecko, keď tot ňedávno u mňa bol, i to najukrižovaňejšé místo dobre prečítal. Nebolo bi ju tehdi treba znovu na čisto prepísať, čo bi mojemu krátkému, slabému a zemdľenému od mnohého čítáňa zraku veľkú skázu spósobilo; nebolo bi téš prospešné pokračováňú mojích dalších prác, nebo než bi sa tricat hárkov načisto zretelňe prepísalo, zatád aj dva spevi ve včilajšém k tomu najsúcejšém časi ze Svatopluka urobiť možem. (Včil prám sem dokonal 5. spev, zostává ešče 7, a hľeďí sa všemožňe, abi bola opravďivá epopéja.)[326] Pritom téš, kebi sa v Trnave tlačila, correcturu bich sám mohel vésť, čo k uvarováňu mnohích chib najvác je potrebné; a včil, zakád ľetní čas je a neňí blata, zimi, posel bi s ňu ke mňe mohel choďívat. Od vitlačeňá jedného hárka Jeľinek pítá včil 12 zlatích na stríbre a bolo bi najméň 17 hárkov a ňekterí lístek, a tak bi to okolo 204 zlatích na stríbre vinéslo. Vitlačene ekzemplari nech bi si ráčiľi bár všecki k sebe vzať a podla lúbosťi s ňimi urobiť. Já z mojéj stranki usilovať sa buďem, keď ináč sa odslúžiť nemóžem, čo najvác s. omší za pána veľkomožného a za predkov z rodu odslúžiť, a dovčilka sem všeckích v počte 528 na tu istú intenciu[327] odbavil.

A tak uš na to milostivé privoľeňí k tlačeňú v Trnave očekávající, spolu téš ráčili-li bi obetovaňí[328] anebo dedikaciu prijat?, do predešléj prízňe hlboko sa porúčám a zdraví i všecko dobré žádám a zostávám

Jejích Veľkomožnéj a Visoce Dostojnéj Milosťi najpoňíženejší služebňík Jan Holly vr., f. m.

V Maduňicách dňa 10. červeňa[329] 1828

Písal sem téš nekteré slova slovenské tenkrat, ktere sa ze samskritskú rečú, dokonalejšú než grécká, bohatšú nežli laťinská a ozdobňejšú nežli obe, zrovnajú,[330] včil volačo malo z pojednáná: Mišlenki o libozvučnosťi reči vubec, obzláště českoslovanské od Jana Kollára.[331] Medzi iním aj toto tam stojí: „— Valachové (snad má bit Vlachové) a Slovane su bez pochibi k spevu nejnáchilňejší národové v Europe. Proč? nebo čiste prirozeňí jejích samohlásek jím žili a článki rtú násilňe neprekrucuje,[332] ano dvojhlásek ve vlastním zmislu žádních nemají. — — — Dokud Magyar k visloveňí svého öröm, gyümölts,[333] Angličan k svému within, world,[334] Francúz k svému heureux, mieux[335] atd. usta pozbírá, čelo zmršťí, kútki stúlí, jazik na pravé místo položí, dásňe, zubi, nos — nastrojí, svižná čistohlasná Slovanka celu písničku vispívá. — — Ne o slovenské, ale o české reči to však predce tajiťi nelze, že se i a í a y a ý po ňí príliš rozhňízďilo, tak že bi nebilo zbitečno juž jedno prísné slovo: Až potud a dale nic.[336] — — —

Jakove s tohoto víplivki? Nechť ňikdo nemňí, že se tu snad raďí, abichom bernoláčili.[337] — — —

To pravda, že se česká reč vzďeláňím z mnohe částki pokazila, to jest neurčitejší stala, ze staré dokonálosťi upadla do vzďelané nedokonalosťi, a jestli na této cesťe i dále pokračovaťi bude, tedi o jedno stoleťí celá bi nie jiného nebila, než i, í, y, ý. — — & &.[338] Karhá tu Čechov. Naša slovenčina všecku tu libozvučnosť má.[324] Fotokópia listu je v LAMS. K tomuto listu zaiste patrí aj časť na osobitnom papieri, ktorú k nemu pripájame ako postskriptum. Usudzujeme tak podľa toho, že list vlastne opakuje to, čo sa písalo v liste 20, kde Hollý citoval niektoré časti z Kroku, a v tomto doplnku sa zas na to odvoláva slovami: „Písal sem téš nekteré slova slovenské tenkrat…“

[325] Bol to list 20, kde sú aj príslušné vysvetlivky k veľkej časti tohto listu.

[326] Hollý dokončil Svatopluka už v r. 1830 (pozri list 30), potom rukopis prepracúval (listy 32 a 33) a 19. apríla 1832 ho odovzdal Jelínkovi v Trnave do výroby (list 34).

[327] intencia (lat.) — úmysel (pri slúžení omše)

[328] obetováňí — venovanie

[329] V pôvodine: Cerweňa.

[330] Túto charakteristiku preberá Hollý z článku A. Jungmanna O Samskritu (list 20, pozn. 22), v ktorom sa píše (s. 65): „Staří Hindové mluvili řeč výbornou, bohatou a vznešenou; (pan Wil. Jones praví, že jest dokonalejší nežli řecká, bohatější nežli latinská, a výtečnější [ozdobnější] nežli obě), která však toliko v knihách žije, a Samskrit t. řeč samotníků sluje.“

[331] Myšlénky o libozvučnosti řeči vůbec, obzvláště českoslovanské — Táto rozprava Jána Kollára (podpísaná J. K.) vyšla v Kroku I, 3, s. 32 — 47.

[332] Pre lepšie pochopenie zmyslu odcitúvame túto časť z pôvodiny: „… proč? nebo čisté přirození jejich samohlásek jim žíly a články rtů násilně nepřekrucuje…“

[333] Maďarsky: radosť, ovocie.

[334] Anglicky: vnútro, svet (tu sa, pravda, naráža na ťažkú výslovnosť týchto výrazov).

[335] Francúzsky: šťastný, lepší.

[336] Tento citát („Ne o slovenské…“) je v Kroku I, 3, s. 39. Kollár tu útočí proti tzv. íkaniu v češtine.

[337] Citované tiež odtiaľ (s. 41).

[338] Tamže, s. 47.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.