Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

Príloha I.

Hamuljak žiada uhradiť vydanie Cirillo-Metodiady[1447]

Venerabile Metropolitanum capitulum, domini gratiosissimi!

Admodum reverendus dominus Joannes Hollí, parochus Maduniczensis, elaboratum per se sub nomine: Cirillo-Metodiada notabile epos, cum subnexa sanctorum Cyrilli & Methodii Biographia & Slavorum, adhuc ethnicorum, Mythologia, in manuscripto mihi, scopo procurandae in typographia R. scient. universitatis caracteribus latinis impressionis, recenter submittens, idque una insinuans, quod requisitos in editionem operis sumtus denatus Reverendissimus dominus canonicus Georgius Palkovits, datis ad d. Jelinek, typographum Tyrnaviensem, litteris, quas hic in authentica copia venerabili Metropolitano capitulo exhibuisse dicitur, pro consveta sua in edendis ecclesiasticis et ad commune bonum tendentibus libris liberalitate, e proprio supportandos appromiserit, — me in agentem suum idcirco constituit.[1448] In cujus consequentiam, ut manuscriptum hocce ecclesiastici argumenti, per me concernentis regii librorum revisoris, Magnifici utpote ac Reverendissimi domini consiliarii regii, abbatis & canonici a’ Dertsik censurae jam substratum ac, ut sperare licet, ad typum brevi admittendum, convenienter publicam in lucem prodire valeat, adnectendo etiam sanctorum horum cupro decorandum; venerabili Metropolitano capitulo demississime suplex esse sustineo, quantenus ad implementum desiderii, quod denatus Reverendissimus dominus canonicus Georgius Palkovics nobili suo pectore fovebat, sumtus, qui ad convenientem libri, decem in circa philyras in typo exportaturi, in 500 adminus exemplaribus suscipiendam editionem et parandum exoptatum sanctorum horum cuprum[1449] necessarii erunt, quive per me tempestive ac sufficienter legitimabuntur, e posthuma dicti Reverendissimi domini canonici massa gratiose applacidare dignaretur.

Altis in reliquo gratiis devotus, profunda cum veneratione emorior

Venerabilis Metropolitani capituli humillimus servus Martinus Hamulják m. p. R. locumtenentialis rat. officialis.

Budae 13-a Aprilis 1835

Preklad:

Ctihodná Metropolitná kapitula, najmilostivejší páni!

Veľadôstojný pán Ján Hollý, madunický farár, posielajúc mi nedávno rukopis svojho významného eposu s názvom Cirillo-Metodiada s pripojeným Životopisom svätých Cyrila a Metoda i Bájoslovím vtedajších pohanských Slovákov, aby som obstaral jeho vytlačenie latinskými písmenami v Kráľovskej univerzitnej tlačiarni, podotkol mi zároveň — a v tom ma ustanovil za svojho splnomocnenca — že nebohý vysokodôstojný pán kanonik Juraj Palkovič v liste pánu Jelínkovi, trnavskému tlačiarovi, ktorý tento vraj vo vernom odpise podal ctihodnej Metropolitnej kapitule, prisľúbil vo svojej obvyklej štedrosti pri vydávaní cirkevných a na vospolné dobro zameraných kníh znášať z vlastných prostriedkov požadované náklady na vydanie diela. Preto, aby sa tento rukopis cirkevného obsahu i s pripojenou ozdobnou medirytinou týchto svätcov mohol náležite dostať na verejnosť, ktorý rukopis som už predložil na cenzúru príslušnému kráľovskému cenzorovi, totiž Jeho Magnificencii vysokodôstojnému pánu dvornému radcovi, opátovi a kanonikovi Derčíkovi, dovoľujem si čo najponíženejšie poprosiť ctihodnú Metropolitnú kapitulu, aby na splnenie túžby, ktorú nebohý vysokodôstojný pán kanonik Juraj Palkovič prechovával vo svojom šľachetnom srdci, ráčila z pozostalosti menovaného vysokodôstojného pána kanonika schváliť výdavky, potrebné na príslušné vydanie knihy, ktorá bude mať rozsah asi desať tlačových hárkov a vyjde najmenej v 500 exemplároch, ako aj na zhotovenie žiadúcej medirytiny týchto svätcov, čo včas a patrične potvrdím.

Napokon odovzdaný do vzácnej priazne, zotrvávam s hlbokou úctou

Ctihodnej Metropolitnej kapituly najponíženejší služobník Martin Hamuljak v. r., účtovník Kráľovskej námestnej rady

V Budíne 13. apríla 1835[1447] List odtlačili LL V, 1895, 3, s. 35 — 36, odkiaľ ho preberáme do vydania, upravujúc ho do podoby listu.

[1448] Hollý posielal rukopis Cirillo-Metodiady Hamuljakovi s listom 44, ale tam niet zmienky o tom, že by kanonik Palkovič bol sľúbil podporu na vydanie tohto eposu. (Ináč pozri list 38, pozn. 13.)

[1449] Obraz Cyrila a Metoda vyšiel len v Zore I (pozri list 40, pozn. 6); do knihy ho už nezaradili.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.