Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 104. Martinovi Hamuljakovi

[1376] (20. VII. 1846)

Na Dobréj Voďe 20. červenca 1846

Najdražší práťelu!

Jejích premilí list velmi ňeskoro sem dostal s Trnavi.[1377] Odpoveď naň z nedostatku príležitosti, že žatva bola, ňemohel sem tam po kom poslat. Včil aľe na krátko odpovedám. Ze stránki nót na pesňe ňech urobá podla svojéj vóli, jako najlepšej súďá. Ňebudú teda nóti stát v kňižce nad prvú štrófú, jako v českích a slovenskích dosavád oďe mna viďeních spevňíkoch stojí. Tak sem aňi ňemislel; zastalo bi to vác místa a pri uporádánú tohoto mnoho chib bi sa učiňit mohlo včil. Ňebuďe aňi peseň od počátku do konca po všeckích štrófách z nótami viložená, čo bi zbitečné a márné bolo a proťi všeckéj običaji. Nebude ale aňi tak, jako sem já míňil, podla Fričajového moravskeho spevňíka pod titulem pesne viložit, počet noti v partesoch na konci kňihi na osobitních tabulkách prilepeních. On k. p. má:

Peseň večerná

Melodia N-ro 4, 6, 7 a t. d., nebo i vác nót na jednu peseň má, v partesoch na konci knihi spoluzvazaních hledat sa majících.[1378]

Nech sa teda staňe tak, jako Oňi sami chcú. Nóti nech sa vidaju na spósob, kterí pri nótách običajní je, pesňe in 8-o formato a síce i tu i tam tím porádkem a pod tím číslom, jako v obsahu uporádané sú, a nech sa číslo pesňí s číslom nót zrovnáva. Preto v texte kňižki pod nápisem pesňički zetrú sa všecki citované čísla, podla kterích nóta v partesoch sa hledat mala. Zetrú sa citované ukracovane ména, k. p. R. slav., Fuchs, Kn.[1379] a tak dal, s kterích noti na pesňe brané boli a len pre vipisovatela poznačené, kde, v kterem spevníku jích hledat má. Tak k. p. Peseň ranná (Rajskí slávíček, str. 360). (Rajskí slávíček, str. 360) zetre sa a zetreť sa mosí, zostane teda len: Peseň ranná, a to aj v partesoch, až i tam tak stojí, sa popreťírá všaďe.

Čo sa tíká poznamenáňá Jejích na nóti od p. Eliaša zhotovené:

a) Keď laťinskími literami písane su, móžu sa i laťinskími vidať (já pre toto i pre iné nasledujícé žádneho odpovedáňa ňebudem mať).

b) j mesto g nech též stojí.

c) Buď w buď v pre jednakost sa zadrží, asnad bi bolo najlepšej v, jako to u iních národov sloven. običajú.

d) Substantiva buď velku buď malú literu jednostajne nech sa položá.

e) Dlhé a krátké samohláski všade sa tak zadrža, jako v texťe stojá.

f) Na ďélo not (ale ňe na text)[1380] nech bár ten titul stojí, kterí p. Eliáš napísal, však mesto s prúvodem položí sa lepše slovenske slovo: s próvodem. Anebo tento: Náspevi aneb noti — —, abi sa snad na to nemrzel, nech je podla jeho voľi.

g) Predmluvu já žádnú ňespravím. Ňech teda sami, jestli sa Jím lúbí, napred sprava, jednu jakožto vidavateli a potom druhú p. Eliáš. Ale bi to mohlo bit asnad aj bez predmluvi, kebi sa za titulem kňížki hňeď na druhej strane položilo: Napomenuťí. Náspev anebo nóta ke každéj pesňi patrícá pod tím istím číslom sa nachádzá, pod kterím peseň stojí a t. d.

1) Porádek pesňe ňech stojí tak, jako je v obsahu vipísaní… Peseň po práci Keď deň ňech položa za p. pri práci.[1381]

2) Pesňe v saméj kňížce švabašinú sa vitlačá; a kolko možne, vatšími literami.[1382]

3) Keď ináč neňí, ňech sa j mesto g v knižce potrebuje.

4) Pri každém substantive v kňižce velká písmena stáť bude, ináč v popravovaňu i mnoho práce i príležitosti k mnohím chibám bi sa zavdalo.

S bohem.

N. p. J. H.

[Dodatok]

P. Štúr, novinar, s pomocníkem Hosťinskím a Hurbanem, keď tu boli, mali mňa k tomu, abich naším katolíkom písal, abi svoj úmisel nad tím vinesli, jako bi sa stránka naša ze stránkú jejích ve slovenčine spojit mohla? Rekli dál: abi sa nejaké místo ustanovilo, na ktere bi sa i naší i jejích spisovateli zešli a o tomto spojenu radu držali, jako bi sa to najlepšej vikonalo.[1383] Já sem na to sťiskel plecama: že sem už slepí a naších spisovatelov,[1384] su-li kde kterí, vac ňeznam. Hovorili: že teda Ščastnemu o tej veci písat budu.[1385] Kebi boli zostali pri našej slovenčine, mohlo bit bez všeckeho. Medzitím sem jím nadrazil, abi každá stránka napoli popustila. P. V. A. Diakon[1386] skazuje poňíženú službu. Já ale sem už tak darební, že toto, čo sem jím včil málo písal, cele bože dva dňi sem písal.[1376] Originál listu je v LAMS. K nemu patrí zrejme aj malý lístok (11,7 × 9,8 cm), ktorý zaraďujeme ako Dodatok. Pôvodný štvorstranový listový papier je totiž popísaný po všetkých štyroch stranách až úplne do konca, takže zprávu musel Hollý dopísať na osobitný lístok, ktorý má zhodné rozmery s poskladaným listovým papierom. K tomuto listu sa zachovala aj obálka s obvyklou adresou, na ktorej je Hamuljak označený ako účtovný radca Miestodržiteľskej rady („ad Excel. Cons. R. L. Hungaricum rationum consultori“). Adresa je písaná cudzou, nie Hollého rukou (Lackovičovou?). Na tej istej strane obálky je ešte úradná pečiatka:

TYRNAU Franco

Na zadnej strane obálky je odtlačok Hollého prsteňa v pečatnom vosku a tieto dodatočné Hamuljakove poznámky: Graan 23/7 jött Julii 24-én 1846 [= Ostrihom 23/7, došlo 24. júla 1846].

[1377] Bol to list 103; pri ňom pozri aj príslušné vysvetlivky, ktoré tu už neopakujeme, ani na ne neodkazujeme.

[1378] Vo Fryčajovom Katolickom kancionáli (list 65, pozn. 20) z r. 1805 je na konci pripojených päť osobitných poskladaných príloh s notami, na ktoré sú v kancionáli odvolávky pod jednotlivými piesňami, napr.: „Píseň večerní v neděli“ (s. 40) a pod týmto titulom odkaz: „Melodye Nro. 7.“ A napr. pri piesni „V čas drahoty, hladu, moru a všeobecné neduživosti“ (s. 399) je odkaz až na tri nápevy: „Mel. Nro. 68, 64, 65.“ Takýchto „melodií“ je na spomenutých prílohách dovedna 121.

[1379] Pozri list 103. R. sláv. = Božanov Slaviček rájský (list 11, pozn. 24); Fuchs. = Nábožné katolické pesňički Juraja Hollého (list 65, pozn. 18); Kn. = Anton Knapp: Spósob pred- i popolodních službí bozkích (list 92).

[1380] Tu Hollý rozlišuje Eliášov notovaný spevník („ďélo not“) a svoj textový („text“).

[1381] Vo vydanom Katolíckom spevňíku niet piesne so spomínaným incipitom („Keď ďeň“). Ako piata je v spevníku zaradená pieseň Pri práci („Já človek stvorení ku pracováňú“), po nej nasledujú piesne Pred jédlom (šiesta) a Po jédle (siedma) a nato ako ôsma Po práci („Prácu, kterú v méňe tvém sem začínal“).

[1382] Hollého spevník (textový) vytlačili úhľadnými, nie príliš veľkými typmi.

[1383] Za takúto spoločnú schôdzu bernolákovcov a štúrovcov treba pokladať štvrté valné zhromaždenie spolku Tatrín, ktoré sa konalo v lete roku 1847 na katolíckej fare v Čachticiach.

[1384] Roz. bernolákovských.

[1385] Korešpondencia Jozefa Ščasného (list 43, pozn. 22) je nateraz nezvestná. Na zasadnutí Spolkov striezlivosti vo Veselom pri Piešťanoch, ktoré sa konalo v súvislosti so štvrtým valným zhromaždením Tatrína, zvolili Ščasného za zapisovateľa.

[1386] Martin Lackovič.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.