Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 68. Martinovi Hamuljakovi

[941] (31. X. 1840)

Najdražší pratelu!

Na milí list trochu neskór dávám odpoveď, že sem ze všeckím ešče hotoví nebol a že sem na tehoto p. franciškára[942] očekával.

Ponajprv — Horacove Satiri a Batrachomyomachiu pre velmi slabé oči popravovat a na čisto k ťisku prepisovat vac ňebudem; bez toho pre ména Rimanom vobec známe, Slovákom ale bez visvetleňa ňeznáme, v preložeňú neprám dobre vipádajú a tolko neznamenajú, neňí aňi času, že sem už všecko svetské básňíctvo zaklnul a na svaté sa chiťil.[943] Zakáď bich jích popravil a prepísal, zatáď najmeň tricat nábožních pesňiček, a to metrickích, zložiť mocť budem; a tíchto tricať póvodních pesňiček, jako já mislím, vacej bude stať nežľi to preložeňí Satir. Tak tedi vistanú a svetla božeho neuviďá.

Po druhe: Rozľičné básňe ovšem i s predstavenú prozodiú pred Eneidú stát mosá, jako boli nekdi pred ňú vitlačené; rozdeliť ale sa móžú trebas i na dva zvazki, až bi jeden velkí sa zdál vipádat.[944]

Po treťé: Budú-li 3 zvazki póvodních basňí,

1. mal bi Selanki, Rozľičné basňe, Žalospevi (počet na odeslané spatki včil na svojém mísťe stát majícé sa doloží), Odi, ke kterím sa na samem konci dodá oda LIII. na pp. Míškolcího a Majtíního.[945]

2. zvazek Svatopluk, Cirillo-Metodiada.

3. zvazek Sláv, Životopis ss. Cirilla a Metoda, Bájosloví, Visvetlení ze dvoch sa spraví jedno.[946] Za základ sa vezme s Cirillo-Metodiadi a s priloženeho Visvetleňá ke Svatoplukovi. Krížíkem značene slova do ňeho svojím podla abecedi poradkem sa vloža a umísťá; ostatné počarané a popretrhané, už tam sa nachadzajíce, viňechajú a tak toto jedno Visvetleňí, i pre Svatopluka i pre Cirillo-Metodiadu slúžíce, bude o ňekolkú častku menše, do hromadi vzaté. Prozodia sa tu vinechá do konca, ale položa sa nabožné pesňe, ktere kolko hárkov bi zastali, s priloženeho obsahu počtu stróf snadno budu moct poznat. Každa strófa ma štiri verše aneb radki. Začal sem jích robit v polovic mesáca červeňa[947] a tak za 41 mesáca s pomocú božú zhotovil sem jích sedemdesát a ked tricat ešče učiním, abi jích bolo 100, potom Jím všecki odešlem, čo najdlž tri mesace trvat bude.[948] Včil ale za dva tídne pre počti[949] nebude ňišt.

4. zvazek Prozodia, Rozlične basne a nekolko spevov z Eneidi anebo len jeden.

5. Ostatne spevi z Eneidi a mena pp.[950] Medzitím nech Sami urobá, jako sa Jím bude lubit. Titul predca mal bi bit: Basňe od —, že to, čo je prostomluvú písané, slúží len ku visvetlenú a lepšemu virozumeňú.[951]

Púvodne ďíla vipáda mi jako nejakí novotárskí titul u naších Slovákov; ináč ale kdekolvek položá slovo púvodní, nech radšej napíšú póvodní, že ja všade kladem póvod, dóvod.

P. Vinarickí poslal mi s Prahi nektere kňihi, jako tež prvních 6 spevov ze Svatopluka, svój rukopis. První že dal kdesi ve Včelce vitlačit, 6-í v Časopisu Českeho museum, s tím doložeňím, abich ho užil a všecko na českí obrátil. A jak bi ne![952]

Posílam Jím už raz tu najznamenitejšu ze všeckích svetskích knih Iliadu s prevíborním komentarem Hajneho: v 8. zvazkoch. Škoda, že sem ju nekdi skor nemal, ale až po devatem speve Svatoplukiadi. Nech vdačne to príjmú a dobre sa mavaju, však ja každí den pri omši s. pripomenutí[953] za Ňich činím. N. p. J. H.

31. rijna.

S tohoto vida, jak mi to ide v noci písat.[954][941] Originál listu je v LAMS. Chýbajúci rok v dátume dopĺňame podľa toho, že Hollý týmto listom odpovedá Hamuljakovi na list 67; to potvrdzuje aj Vinařického list Hollému (list 66).

[942] Bol to zaiste františkán Clarus Kozma (list 56, pozn. 3), ktorý pri návštevách rodného kraja sprostredkoval Hollému aj listy.

[943] V tomto čase už Hollý skladal časomerné piesne pre chystaný Katolíckí spevňík.

[944] Zostal len jeden, štvrtý zväzok.

[945] Táto óda z r. 1841 bola skutočne zaradená na koniec I. zväzku Básňí pod č. 53 (s. 259 — 261).

[946] Ako vysvetľuje Hollý ďalej v liste, spojil svoje pôvodné vysvetlivky k Svatoplukovi (tlačou predtým nevyšli) s vysvetlivkami k Cirillo-Metodiade (tie vyšli vo vydaní z r. 1835) a takto abecedne usporiadané zaradil do III. zväzku Básňí.

[947] T. j. v polovici júna 1840, keď začal skladať nábožné piesne.

[948] Všetkých piesní v Katolíckom spevňíku z r. 1842 (Básňe III) bolo napokon dovedna 222.

[949] Roz. pre úradné farské účty.

[950] Pp. = predplatiteľov.

[951] Hamuljak navrhol iný názov pre súborné vydanie v liste 67, chcejúc v názve zachytiť aj Hollého diela písané prózou.

[952] Pozri list 66 a príslušné poznámky k nemu.

[953] Predtým používal Hollý slovo „memento“ (pozri list 6 a iné).

[954] Táto veta je v origináli dopísaná už po okraji lista.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.