Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 64. Martinovi Hamuljakovi

[878] (11. IV. 1840)

11. dubňa

Najdražší pratelu!

Neskoro, preneskoro sem Jejich vzacní lístek ze 4 hárkami Zori s počti dostal; i hned sem chibi tisku značil. Sú i také, ktere znamenitu chibu ve verši čiňa. Posílam všecki, nech s ňimi urobá, jako sa Jim lúbí; ale mislím, že už všecko pozďe.[879] Posílam ešče jednu odu na p. Miškolcího; jestli do Zori už nebude moct priísť, nech ju zadržá.[880] Posílám ju i jemu samému s téj príčini, že mu mosím písat,[881] abi, poňevač nebohi p. biskup Jordánskí aňi ľen jeďinkeho exemplara Opisu zázračních obrazov bl. P. Marie slovenskím prekladačom neposlal, on svojím prostredkováňím nekolko exemplarov od pp. exekutorov testamentu vimohel a jím odeslal.[882] Posílám tež doplnek pesne o Siladím a Hatmázím ve Spievankach schádzající.[883] Nech ho tež u seba zadrža; asnad bi i Zora nabuducňe, že i doplnki semitam bi nemoseli bit, použit ho mohla. Našel sem tu basen v pesnach svatích nedavno dopadnutích. Sú tam i take, jake si pradlice[884] večer pri kudeli vipravaju, v pesne uvedene povesti. Je tam i o Zrinim a Sigoti a tuším ešče úplnejša než ve Spevánkách.[885] Nevelmi som ešče mohel prezírat a zrovnavat ten kancional; na kolko sem ale len bežňe videl, mnohe svate pesne s kancionala katolíckeho v Trnave roku 1700 za arcibiskupa Koloniča vitlačeneho su vipísane.[886] Predek, adventne pesnički obsahující, je vitrhaní, jako i konec od druhej ruki už pripisovaní. Prezrem ho lepšej, až budem mat čas, či bi i Zora volačo s neho ukoristovat nemohla.[887] Je dosti bachratí; stlška[888] jeho vinaša ale za pól druha Pekelneho žalára.[889] Oči velmi kazí, že je černidlom bílím,[890] jake tenkrat takí lude mavali, písani, a nekde i ošúchaní. Mislím tež nektere verše i písane i tlačene, až bi Spolek ňejaku schranku pre take veci mal, odeslat.[891] Bude-li sa Jím lúbit, i Homera s komentarí od Hajna vidaneho po sucéj príležitosti možem odeslat. Obsahuje na velkost tolko, kolko celí Bernolákov Slovár. Škoda bi bolo, abi tato ze všeckích najznameňitejša kňiha tu nekdi sa povalovala a naposledi i sprachňivela bez všeckeho užíváňá. Ešče ale dve odi spravím, a potom budem Selanki, Žalospevi, Odi, Svatopluka & od chib čistit,[892] abi Eva do Pešči pred Svatím duchem íst sa strojíca[893] prinest jích mohla. Lúpaňí noh ze ďňa na deň už očekavam, kebi mi len pres Velku noc[894] dalo pokoj. S panem bohem

Na chitro.

Doplnek pesňe o Siladím a Laclavovi Hadmáším.

Nebo já yž mám peknú Man- želku, a dwuch pekných Si- now zustawagže zdraw mug milí braček, chodyž s Pánem Bohem, Buh wás požehnag dobre se magte, na mňa spomínagte. Dwa mlady Pány, tak se rozešly, opusteny wzaly, wítez Sy- lady, pogawšý Pannu, S nú se gest sobášyl, a Staw manzelsky, wedle porádku, dokonaty ráčyl Roku tysyceho, a Petysteho, sedemdesáteho osmeho po swatem Duše w ten prwny Tyden, do Kro- nyky zapsal, jeden Mla- denec z welku Pilnosty sobe prospewowal. Amen. &

S kancionalu roku 1705 písaneho,[895] kde takto stojí pod postními pesňami

„Hoc Contionale scriptum et factum per me Franciscum Domanysky.“[896]

a pred obecními toto:

Inicipiuntur Cantiones Communes

Anno Domini 1705

Sum verus possessor hujus Cantionalis Martinus Modrowsky.[897]

Obsahuje pesne k ročitím slavnostam, obecne, historicke, pohrebne, kde i o Zríním, s. Jirím, ine o podivnich povestach &, ale na tri prsti je stlščki.[878] Originál listu je v LAMS. Písaný je na samostatnom dvojstranovom listovom papieri po oboch stranách, odkiaľ sa v ňom priamo pokračuje na vnútornej strane obálky, na ktorej zvonku je adresa, trochu odchodná od listu 63:

Madunicz.

Spectabili, perillustri ac generoso domino Martino Hamulják ad excelsum Consilium regium locumtenentiale Hungaricum Rationum consultoris vices gerenti, rationum officiali et pension.

instituti Hungarici assessori & domino singulariter colendissimo.

Budae.

(Preklad: „Madunice. Váženému, slávnemu a urodzenému pánovi Martinovi Hamuljakovi, zastávajúcemu úrad účtovného radcu, účtovníkovi pri slávnej Kráľovskej uhorskej miestodržiteľskej rade a prísediacemu uhorského penzijného ústavu atď., pánovi obzvlášte veľaváženému, v Budíne.“) Na liste je odtlačok Hollého prsteňa v pečatnom vosku, obvyklá poštová pečiatka (GALGOCZ) a okrem toho dosť nejasná pečiatka, ktorú čítame ako: „Ofen 15. Apri“ (= Budín 15. apríla). Chýbajúci rok v dátume možno bezpečne určiť na 1840 (ódy, Jordánsky). Pieseň o Siládim a Haďmázim je napísaná na osobitnom lístku (10 × 12,5 cm) po oboch stranách.

[879] Nedá sa zistiť, či Hamuljak ešte mohol použiť Hollého upozornenia na opravu chýb v Zore IV, 1840, a aké to boli chyby.

[880] Óda na Miskolczyho sa už nedostala do Zory IV; bola to óda pri príležitosti Miskolczyho päťdesiatročného kňazského jubilea, ktorá vyšla v Básňach Jana Hollého I, 1841, s. 185 — 186 (Dielo VIII, s. 35 — 36).

[881] Korešpondenciu medzi Hollým a Miskolczym nateraz nepoznáme.

[882] Pozri list 55. Jordánsky umrel 15. februára 1840 v Ostrihome v hodnosti biskupa.

[883] Tento doplnok pripájame na konci listu. Pieseň Michal Siládi a Václav Hadmázi uverejnil Kollár v Národných zpievankách I, 1834, s. 45 — 52. Hollého „Doplnek“ nahrádza koniec tejto piesne, ktorý u Kollára „zchází“ (s. 52).

[884] pradlice — priadky

[885] Pieseň Mikuláš Zríni při obleženiu Sigotě od Turků je v Nár. zpievankách na s. 52 — 56. (O variantoch tejto piesne pozri R. Brtáň, Historické piesne, Bratislava 1953, s. 165 n.)

[886] Leopold Kollonich (1631 — 1707) — uhorský kardinál, bol od r. 1695 ostrihomským arcibiskupom. Za neho vyšlo druhé vydanie Cantus Catholici v Trnave roku 1700. (Prvé vydanie tohto vzácneho spevníka z r. 1655 Hollý iste nepoznal.)

[887] Zora štvrtým ročníkom (1840) už natrvalo zanikla.

[888] stlščka, stlška — hrúbka (knihy)

[889] Věčný pekelný žalář — český preklad protireformačného diela talianskeho jezuitu Giovanniho Battistu Manniho (1606 — 1682) z r. 1669. Hollý poznal pravdepodobne trnavské vydanie tohto diela, ktoré vyšlo roku 1701 v dvanástkovom formáte v rozsahu 433 + V strán.

[890] Keďže spomínaný kancionál nateraz nepoznáme, nevieme, o aké „černidlo“ išlo. Pravdepodobne to bol iba bledší atrament.

[891] Hollý zrejme mal na mysli knižnicu alebo archív pri Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej.

[892] V tomto čase začal Hollý chystať svoje dielo na súborné vydanie, preto si ho prezeral a opravoval.

[893] T. j. pred 7. júnom. Bola to Eva z Pobedima.

[894] Veľká noc pripadala na 19. a 20. apríla. Cez tieto sviatky mal Hollý zvýšené kňazské povinnosti, a preto sa obával choroby.

[895] Tento kancionál je nateraz nezvestný.

[896] Preklad: „Tento kancionál som spísal a zhotovil ja František Domanysky.“ O autorovi kancionála nemáme bližšie zprávy.

[897] Preklad: „Začínajú sa všeobecné piesne. Roku Pána 1705. Som skutočný majiteľ tohto kancionála: Martin Modrovský.“ Modrovský bol iste madunický občan, lebo toto meno sa častejšie vyskytuje v madunických matrikách.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.