Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 106. Martinovi Hamuljakovi

[1398] (4. XI. 1846)

Na Dobréj Vode 4. listop. 1846

Najdražší praťelu!

O predešlem peščanskem jarmeku Králík nenašel Jích doma, že išli kamsi do teplic,[1399] lístek však zaňechal Jím tam,[1400] v kterém stála prosba, abi aj na Jana Šmrlingu s ňekterim exemplarem Katolíckeho spevňíka pamatali, aj s partesami, poňeváč on tež mnoho pri vipisováňu not práce vinaložil; potom na tehoto Kralika jedním bez partesov, nebo je i on muzikant, a to gajdoš, a ti všelijake kancionale tam k Ňím priňesel.[1401] Vipraval mi, že ešče pred tím, ked od stolíka stali, že sa všecek trasli, asnad Jím ti teplice žili posilňili; proťi čomu aj píščanske teplice su veľmi osožné. Aj Pantoček sem písal, že boľi ve Vídňi;[1402] a tak pri dobrem zdravú, které, abi Jím pán boh uďeloval a na dlhí čas čerstveho zachovával, každoďeňňe pri s. omši ho prosím, abi ešče ubohím naším Slovákom ku potešeňu mohli slúžit a ku prospechu, nebo ked sa ráz pominu, kdo jím pomáhať a kdo jích zastavat bude? Predešleho tídňa bol tu pri vimeráváňu chotára Ňitranskéj stoľice indziňir Kazimírí, horliví Slovak, kterí aj techniku mlinárskú spísal,[1403] a ten mi viprával, že ňitranskí klerici u Slovákov predca kazat mající, že[1404] ked kterí s ňích po slovenskí a ňe po madarskí hovorí, že hned má zato abstinenciu.[1405] A kdo bol tak sprostí a hlúpí, kterí jím to nadstavil? Ale bistrickí su chlapi, kterí na Časopis českeho duchovenstva[1406] predplacajú a o slovenčinu velmi horlá.[1407] Aj jakísi Palárík, či ešče klerík, či v Ostrihome,[1408] či už kaplan, velká hlava a velmi velkí Slovák je, ten bi sa mal k tomu podbudzovat.[1409] Aj L. Strechai velkí Slovak, ale čo, ked v peťikostelskem biskupstve už kaplan alebo čo, ven z naších Slovakov je. Ja ale sem už len takí hňilí klát, oči preč, nohi preč a kam dal a dal horše. S panem bohem. N. p. Jan Holly.[1398] Originál listu je v LAMS.

[1399] Hamuljak bol v lete 1846 v bardejovských kúpeľoch — pozri list 91.

[1400] Bol to Hollého list 105; tam pozri aj príslušné poznámky k tomuto listu.

[1401] Boli to staršie kancionále, ktoré poslal Hollý prostredníctvom Hamuljakovým pre Eliáša (list 90).

[1402] Jozef Pantoček (1804 — 1884) — pochádzajúci z Voderád, bol v r. 1837 — 1844 farárom v Borovciach pri Piešťanoch a nato sa stal špirituálom vo viedenskom Pázmáneu. Spolu s Hollým prekladal do slovenčiny Jordánskeho knihu (list 55, pozn. 11). Umrel ako bratislavský kanonik a prepošt. (L. Némethy, Series parochiarum et parochorum, s. 840; A. Zelliger, Egyházi irók csarnoka, s. 385 — 386; I. Kotvan, Bibliografia bernolákovcov, s. 262 — 263.)

[1403] O tomto Kazimírím ani o jeho rukopise sme nič bližšieho nezistili.

[1404] V pôvodine iba: z.

[1405] abstinencia — trest, ktorý spočíval obyčajne v tom, že klerikovi nedali v mäsový deň pri obede mäso

[1406] Časopis pro katolické duchovenstvo vychádzal v Prahe od r. 1828.

[1407] V r. 1845 a 1846 študovali v Banskej Bystrici napr. títo študenti známi v obrodeneckom hnutí: Ján Gotčár, Jozef Liegerhoffer, Ignác Sásik, Jozef Munkay, Alojz Tomálik, Michal Chrástek a i. V Pešti zas boli v tom čase za Banskú Bystricu napr. Michal Hýroš a Ján Tombor a vo viedenskom Pázmáneu Ján Špánik, Ignác Kubiš, Ján Sumrák a Andrej Valentini. (Schematismus Neosoliensis 1845 a 1846). O týchto seminaristoch pozri J. Butvin, Slovenské národnozjednocovacie hnutie, s. 289 — 291, 318, 320 — 321, 330, 333.

[1408] V pôvodine: Ostrime.

[1409] Ján Palárik (1822 — 1870) končil r. 1846 teologické štúdiá v Trnave (nie v Ostrihome) a 15. januára 1847 ho vysvätili za kňaza.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.