Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 4. Jurajovi Palkovičovi

[36] (7. IV. 1823)

Velkomožní pane! Pane mňe najlaskavejší!

Poslane mňe po tejto Eve dva ďíli Slovára Jirího Palkoviča[37] a Grammatiku staroslovenskéj reči od p. Dobrovskeho vidanu[38] okolo s. Marťina predešleho roku[39] obdržal sem; ale první díl od Jejich Velkomožnosti ešče, zakad v Trnave bívali,[40] dostal sem a zaň aj zaplaťil. Tento tehdi 1 ex. teho prvneho ďílu, poneváč sa rozpamatam, že krem mňa ešče na ine dva ex. predplatili, posílam spatki, bude Jim zaiste chíbat. Za 1 ex. druhého ďílu zostávam dlžen 8 zl. a doplatek 1 zl. 30 kr., nebo jích prám včil nemám, taká hle je tu psota a bída a bude bez pochibi, jaká bola tá velka pred ňekterím rokem. Ale posílam Jejích Velkomožnosti na to místo:

Jana Bunyana Cestu kresťana z mesta zkázy do blahoslavené večnosti z anglickeho preloženú[41] a stojí vazana — — 2 zlate.

Pameťi plzenske: kde znamenita je reč Hilaria Litomerickeho, arcibiskupstva prazského administratora za časov husítskích roku 1467[42] — — 1 zl. 30 kr.

Druhe napozatím pošlem, dokad sa cena teho predmenovaného druhého díla s ňimi neviplňí a nevirovná.

Grammatiku staroslovenskéj reči Dobrovskeho na druhí ráz, poňeváč ju ešče jednú prečítat chcem, odešlem spolu aj z mojú grammatiku: Nova slavonska grammatika od Antuna Relkovicha.[43] A to je grammatika, jak sám Dobrovskí o ňej zminku čiňí: Grammatika modernae linguae Illyricae.[44]

O Grammatice staroslovenskéj reči Dobrovskeho Jirík Palkovič prám pred tím, ked mi ju poslali, medzi iním takto mi písal:[45] „To jest ovssem velmi pamatná kniha. Násse slovenská (slovácká) řeč v mnohem se s tau starau slovenskau srovnáva, čehoz by zde jesste víc príkladu bylo, kdyby p. Dobrovsky již y 2hy dyl mého Slovnjka byl mohl mjti.“ Ale jako kulhál Jirík v našéj slováckej reči, ked mnohe slova ne podla spúsobu slovenského pravého virečena, ale podla českeho písal, tak kulha i Dobrovskí od ňeho tím samím oklamaní, čo budúcňe aj poznamenat chcem.[46]

Doložím teš, čo mi ten predmenovaní Jirík P. predešlého roku dna 31. rijňa medzi iním písal takto: „Nyny již y Jejích D — ost[47] mjti budau príležitost nesmrtedlného jména sy dobyti. Slovacká biblí pro katoljky ma y dle snessení dokonaného snemu cyrkevního vydana byti[48] — Prosým Gich, nechť bez messkaní o této velike vecy raďá se s p. kanovníkem Palkovičem, necht rozďelá tu pracy mezy sebau, ale y jinych k tomu způsobných ať k sobe privezmau. J. O. kníže prymas[49] jistotne jim též bude napomocy. Nechť nedají minauti též užití teto výborné příležitosti k oslavení sebe a ku zďelání cyrkve y řeči slovenské (tu napísal „bez užytku“, ale to pretrel takto: „bez užitku“,[50] asnad ho to zamrzelo. Tak teda podla jeho domňíváňa všecka reč slovenská je bez úžitku.) Ja sem tež (píše dal) vydal biblí, ač pro evanjeliky,[51] a mohl bych Jim též v jednom i druhém dobrau radau & přispěťi. Víc o tomto tenkrát nemohu, ale od J. D-osti více očekávam.“ Tak, hle, chce a podvoluje sa vlk ovcám dobrú radú prispet!!!

Na tíchto stranach súžeňí je z lapačkú na vojnu.[52]

Vinohradi, bár bola tak tuhá zima, nezmrzli.

Jačmeňe pekňe zešli, ale žita sú psotne a sena bude asnad meň jako loňejšeho roku, nebo koreň všecek je vimrznutí a vischnutí.

Zboží opadlo. Jačmen bol po 3 zlatích a okolo štrnásti groší, rež po štiroch zlatích a žito po peťi, vika po desáťi zlatích. Masso po ďeďinach po osmi krajcaroch.

Včil bich prosil, kebi mi ráčili po tejto žene Grammatiku Jana Nejedlyho[53] poslat.

Ostatne ale k nastavajícemu svátku s. Jura[54] všecko, čo si sami za živa i po smrti žadaju, to všecko ze srdca vinšujem a jako inda, tak teš aj na ten den ze s. omšu na Jejích Velkomožnost pamatliví budem.

Tak sa uš do predešlej laski poručajíc, zostavam

Jejich Velkomožnosti najpoňíženejší sluha Jan Holly v. r., f. m.

V Madunicach dna 7. apríla 1823[36] Originál listu je v ASSV.

[37] Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch, mit Beyfügung der den Slowaken und Mähren eigenen Ausdrücke und Redensarten… von Georg Palkowitsch… Prvý zväzok tohto slovníka vyšiel v Prahe 1820 a druhý v Bratislave 1821.

[38] J. Dobrovský, Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris, Viedeň 1822.

[39] Roz. okolo 11. novembra 1822.

[40] Juraj Palkovič bol do roku 1820 profesorom v Trnave a po vymenovaní za kanonika sa presťahoval do Ostrihoma, kde aj umrel.

[41] Jana Bunyána Cesta křesťana z města zkázy do blahoslavené věčnosti. Z anglického do německého jazyku uvedená, nyní pak v češtině na světlo vydaná od Jozeffa Nedomy, školního učitele při církvi ev. reformirtské ve Vysoké. Tento preklad vyšiel v dvoch dieloch v Prahe 1815 a 1816. — John Bunyan (1628 — 1688), anglický mystik, bol stúpencom novokrstencov v Anglicku a ich pastorom v Bedforde. (Slovenský preklad Bunyanovej knižky vyšiel v druhom vydaní ešte aj r. 1948.)

[42] Paměti Plzenské, jež ku poctě slavných vladyk, slovůtných měšťanů a obyvatelů král. krajského vejsadního města Plzně sepsal a vydal Jozef Vojtěch Sedláček, Plzeň 1821. V tomto príležitostnom sborníku je zaradená aj Řeč Hylarya Litoměřického z r. 1467 (s. 6 — 36). Administrátor pražského arcibiskupstva Hilarius Litoměřický (1412 — 1468), odporca utrakvistov, vyostril svoju reč proti husitom a Jiřímu Poděbradskému (pozri aj Dějiny české literatury I, Praha 1959, s. 258).

[43] Chorvátsky osvietenský spisovateľ Matija Antun Relkovič (Relkovich; 1732 — 1798) vydal knihu Nova slavonska i nimačka gramatika (Záhreb 1767).

[44] „Gramatika súčasného ilýrskeho jazyka“ — Dobrovský zaregistroval tri vydania tejto Relkovičovej gramatiky v svojej Slovanke (1814, s. 192), ale takúto charakteristiku tam neuviedol.

[45] Listy Jiřího Palkoviča Hollému nateraz nepoznáme.

[46] Hollý síce spomína Dobrovského Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris v Životopise svatích Cirilla a Metóda (Dielo IV, s. 117), ale bez akejkoľvek kritiky. Zato v tom istom diele (s. 116) sa vyjadruje, že Slováci ľahšie rozumejú staroslovienčinu než Česi, lebo „posaváď s tejto reči mnoho slov ano aj spósobi hovoreňá majú“.

[47] Roz. Jejích Důstojnost (= Ján Hollý).

[48] Cirkevný snem sa konal za predsedníctva arcibiskupa Alexandra Rudnaya v septembri a októbri 1822 v Bratislave. Nateraz ešte nie je dokázané, či sa na tomto sneme rozhodlo o preklade biblie do bernolákovskej slovenčiny a či tam poverili prekladom kanonika Juraja Palkoviča, ktorý vydal tento preklad r. 1829 a 1832 v dvoch zväzkoch. (Št. Zlatoš, Písmo sväté u Bernolákovcov, Trnava 1939, s. 118 — 120.)

[49] Roz. Jeho Osvícenost (= arcibiskup Alexander Rudnay).

[50] Tento výraz Hollý v pôvodine prečiarkol.

[51] Jiří Palkovič vydal český preklad biblie pre evanjelikov r. 1808 (Biblia Sacra, to jest Biblí Svatá).

[52] Táto „lapačka“ súvisela asi aj so zvýšenými kontingentmi vojska, ktoré potreboval viedenský dvor na potláčanie demokratických revolúcií a povstaní v Európe.

[53] Jan Nejedlý (1776 — 1834) — profesor českého jazyka a literatúry na pražskej univerzite, vydal v Prahe r. 1804 Českú gramatiku (Böhmische Grammatik), ktorá postupne vyšla vo viacerých vydaniach.

[54] Roz. 24. apríla, na ktorý deň pripadali Palkovičove meniny i narodeniny.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.