Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 105. Martinovi Hamuljakovi

[1387] (11. VIII. 1846)

Na Dobréj Vode 11. srpňa 1846

Najdražší prátelu!

Jejích premilí, kedisi ke koncu kvetňa písaní list neskoro sem dostal a preto aj odpoveď naň neskoro, aľe pred tromi tídňí, sem dal,[1388] abi všecko podla svojéj najlepšej vóľe urobili. V ďéle p. Eliaša laťinské písmo, j mesto g, w anebo asnaď radšej v, v substantivách buď malú buď veľkú literu zadržali. Dlhé a krátké samohláski od ňeho ináč klaďené podla mojého rukopisu stáť budú. Čo sa aľe mňa dotíká: Nech je švabach, j mesto g, aľe substantiva z velkú písmenú. Predmluvu já už nespravím; keď sa Jím lúbí, ňech spravá pod svojím ménom a p. Eliáš pod svojím. Až bi sa Jím ale tak nelúbilo, nech Napomenuťí položá bud na straňe za titulem anebo, až bi už volačo vitlačené bolo, za Úkazem[1389] pesňí na samém konci, že pod tím i tím počtem anebo číslom, pod kterím stojí pesňička, že aj náspev anebo nóta v osobitňe vitlačeních partesoch stojí a tam sa hľedať má.

Prvnejší tídeň dostal sem „Ohlas o Katolíckem spevňíku“[1390] od L. Strechaího z Nového Mesta. Znameňití je to Slovák, aľe čo, keď je v petikostelskem biskupstve kňaz, kďe Slovakov pomimo Ilirov ňeňí.[1391] Predca aľe p. biskup tamejší Scitovskí[1392] na kancional, kterí Krbíček[1393] znovu vitlačit chcel dat, na 50 exempl. mu predplaťiť slúbil. Ale ten spevňík, jakožto puze českí a pre naších Slovakov nesucí, od arcibiskupa našeho[1394] k vitlačenu dovolení nebol. Prám ale, jako sem sa toto písat chistal, ukazal mi náš V. A. Diakon[1395] Currens ex officio vicariali[1396] a sedem víťiskov Ohlasu, v kterém vec ze stranki Spevňíka porúčana po víďeku[1397] bola. Velmi to dobre, že víťiski pevňe zvázané budú; nebo načo tam brošúra? Nemosá ale k všeckím vítiskom i nóti bit; obecnemu ludu nepotrebné. Ňemosíme aj na Jána Šmrlingu z nekterím ekzemplárem zabudnut, kterí pri vipisovaňú partesov dost práce podstúpil. Jako aj na tehoto Králíka, abi aspoň jeden exemplar bez nót dostal. Koňečne ale keď ešče ráz prosím, abi v partesoch žádná nóta pripomenutá nebola, kde a s kterého kancionala je vzata, zostavam do predešlej láski aj s p. V. A. Diakonem poručení.

N. p. J. H.[1387] Originál listu je v LAMS.

[1388] Hollý odpovedal 20. júla (list 104) na Hamuljakov list z 29. mája 1846 (list 103). Pri týchto dvoch listoch pozri aj príslušné poznámky, vzťahujúce sa na tento list.

[1389] Roz. obsahom (vo vydaní sa obsah nazval „Ukazatel“).

[1390] Hamuljak vydal ako samostatný prospekt (19,2 × 23,5 cm) dvojstranový Ohlas o Katolíckém spevňíku s datovaním v Budíne 16. júla 1846. V ňom informoval obecenstvo, že v budúcnosti zamýšľa znova vydať aj Hollého metrický spevník z r. 1842, len čo sa preň vyhotovia potrebné noty, teraz mu však Hollý poslal svoj rytmický Katolíckí spevňík s prosbou, aby sa všemožne postaral o jeho vydanie. Hamuljak sa ochotne podujal na túto úlohu, Hollého rukopis už odovzdal tlačiarni a tá ho hneď začne tlačiť, len čo jej ulejú potrebné litery, takže s tlačou bude hotová asi do novembra tohto roku. Nato Hamuljak oznamuje cenové a predajové podmienky, odtláča na ukážku prvú pieseň zo spevníka a zároveň dáva na známosť, že vyjdú osobitne aj noty k tomuto spevníku od Martina Eliáša. Napokon apeluje na kňazov a učiteľov, aby na tieto diela získavali predplatiteľov a oznámili mu počet potrebných exemplárov. (Ohlas sa zachoval v LAMS.)

[1391] Ľudovít Strechay (1821 — 22. I. 1882) — rodák z Nového Mesta nad Váhom, bol r. 1846 vysvätený za kňaza a ako kaplán a farár účinkoval po celý život v päťkostolskej diecéze (Báán, Szent-Erzsébet, Bikal), z čoho dvadsaťpäť rokov bol v Bikale a tam aj umrel. (Schematismy; písomná informácia farského úradu v Bikale.)

[1392] János Scitovszky (1785 — 1866) — narodený v Košickej Belej, bol najprv rožňavským biskupom (1827 — 1838), potom päťkostolským (1838 — 1849) a napokon arcibiskupom a prímasom v Ostrihome. (Memoria basilicae Strigoniensis, s. 104; Szinnyei.)

[1393] Karel Krbeček — o ňom pozri list 99, pozn. 6. Nevedno, či Krbeček chcel znova vydať starý český kancionál, ktorý bol požičal Hollému (list 99, pozn. 5), a či mal nejaký iný kancionál.

[1394] Ostrihomským arcibiskupom bol József Kopácsy, ktorý vykázal Krbečka zo svojej arcidiecézy.

[1395] Martin Lackovič.

[1396] Obežník z vikariátu (trnavského). — Hamuljak sa obrátil listom z 19. júla 1846 na trnavský vikariát, v ktorom informoval o pripravovaných spevníkoch (textovom i notovom), k listu priložil Ohlas i ukážky z notového spevníka a prosil vikariát, aby pripojený Ohlas dal rozšíriť v obvode svojej pôsobnosti, a aby mu oznámil počet objednaných exemplárov (príloha IX). Nato vikariát vydal 7. augusta 1846 obežník („currens“), adresovaný všetkým dekanom vikariátu, v ktorom sa spomínajú kňazi odmenení zo základín za svoje práce, a na konci obežníka je stručná úprava, aby dekani oznámili vikariátu počet predplatiteľov na textový i notový spevník, o ktorom sa k obežníku pripájajú tlačené Ohlasy. (Koncept obežníka sme našli v AOVT.)

[1397] víďek — okres

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.