Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 28. Martinovi Hamuljakovi

[397] (15. X. 1829)

Najdražší praťelu!

Ten štvrtek pred s. Duchem[398] priňésel mi Jelinek od Ňích utrženích, jako p. v. Palkovič písal, za Eneidu 30 zl. a od p. v. Derčíka darovaních 20 zl., za ktere najvác až včil poňížeňe dakujem;[399] neskoro sice, než vihovárá to, čo sa se mnú pomimo inéj strati, bídi a psoti stalo, a čo sa mi až dosavád ešče ňikda ňeprihoďilo. Od mali dovčilka vždicki sem, chvala bohu, zdraví bíval a o žádních lekoch ništ ňeveďel; aľe uš včil vím, čo je to tá laťinska kuchiňa. Hňeď na druhí ďeň, jako Jeľinek odešel, začala mna zima, predchodňica vatšéj nemoci, lomiť a to od veľmi mnohéj žlči, kterú všeľijaké ostudi a mrzutosťi prisporili. Pri stavaňú[400] všecko veľmi ňedbanľivo išlo: čo mohlo biť ve štvrtém tídňí hotové, bolo teprv až v desátem, a z vatšéj stránki až ve dvacátém, ano až povčil ešče ňeňí všecko hotové a dokonané. Keď často a sprudka pršávalo, človekovi na hlavu téklo, ani sa ňemal kam uchíľiť: stoli, kasňe, šati, prikrivadla na postelach a duchni, ano aj ti ňevolné kňihi a iné všecko moklo a skázu bralo. Za celé tri tídňe ňišt sem ňemohel jest, všecko bolo mi horké, sen žádní, ve dňe hrmot od remeselňíkov a v noci dve žabi ve dvore v bariňe pekňe mi spívali do noti, vláda preč, všecek sem opadel; k tomu dlhotrvajícá kňahňa a čosi ešče horšé než kňahňa na nohu mi prišlo. Sotva sem s prvéj ňemoci začal vichádzať, zase sa privalila zrádná zimňica (jakéj na tíchto stranách všaďe plno). Štiriadvacat rázi hrozňe mňa drvila, tak že sem tenkrát všeličo vespust sveta táral. Vždi o jednu hoďinu neskór prichádzala; aňi skór ňeprestala, až keď na tú hoďinu, o kteréj sa začala, toťižto na desátú pred poľedňem, zase prišla. Lekár, ačkolvek ináč znameňití, a léki nepomáhaľi ňišt. Inda na príklad od bílého vína, v kterem koreň čakanki za štiri a dvacat hoďin sa močil, ked štvrtí raz napádala zimnica, vipitého ale, pres desat rokov každému, v kterém kolvek veku, prestala, ale v temto prestat nechcela žádnému. Tak celé toto leto pre mňa na pusto prešlo a bolo rovne 0. Aj včil ešče sem darební chlap. Pamat, hlava, nadevšecko nohi slabé sú. Umki[401] v pľechovici na krajaní tabák zavreté pod kachlami v kúťe plačú.

Takto rok, keď sem mal ščasťí tu u mňa tak drahého prátela osobňe poznať,[402] zmínku sem učiňil, že bich rád Homérovu Iliadu ráz nebo dva rázi prečítal, aľe uš včil ju mám a to vidanú od C. G. Hajne v osmi velkích zvazkoch, na počet harkov snadno vatšú než Bernolákov Slovár. 1. a 2. zvazek má greckí text s pomerkováňím,[403] treťí preložeňí laťinské, ostatních 5 víklad.[404] Odvolává sa aj ad Codicem Moscuensem.[405] Dobre bi slúžila temu, kdo bi mal chut na slovenskí ju obracat!!! Kúpil sem ju, jakokolvek tažko, od novomestskeho včilajšého prepošta.[406]

Pripojení tu ňekterí exemplar Eneidi nech vdačne príjmu. Bol bich poslal vác, kebi to nebolo tažko ňést téjto žeňe, ale až bi sa Jím lubilo vác, nech odpíšú Jeľinkovi a on odešle, kolkokolvek budu chcet.

Co sa v literném slovenském svete robí, nevím ništ.

Rusi preukázaľi, že sú chlapi, a zahanbili všeckích, kterí o ních všelico nepravďiveho roztrubovali, že loňejšeho roku celé ruské vojsko zahinulo tak jako ňekdi francúské v ruskéj zemi.[407] Práľi vác Turkom nežli tímto, nerozpomenucé sa na to, jak ukrutne a ohavňe s krestaní zachadzali nekdi.

Porúčam sa uš do predešleho uprimneho prátelstva a zostavam z vrucním božkaňím

najvernejší prátel J. Holly, f. m., mp.

V Madunicách dna 15. rijňa 1829

P. p. pratelov naších Slovákov buďinskích a peščanskích božkávám.[408]

Mal sem ešče aj p. Derčíkovi písat a zaďakovat za tích 20 zl., aľe táto žena s Pobeďíma dlž sa tu baviť ňemóže, prosím teda za tu pratelskú lásku, kebi mu sami ménem mojím mesto mňa svojím časom, keď buďe príležitost, zadakovali a prečo sem ja to učinit nemohel, príčinu ze stranki nemoci predložili.[397] Originál listu je v LAMS. Uverejnil ho J. Škultéty (Šk.) bez prepisov v SP XV, 1895, s. 313 — 315.

[398] T. j. 4. júna 1829.

[399] O zásielke týchto peňazí Jelínkovým prostredníctvom vieme z Palkovičovho záznamu na liste 25, kde sa však nehovorí o tom, že Hamuljak posielané peniaze utŕžil za odpredaj Eneidy (úvodná pozn.), ale skôr že ide o podporenie Hollého po nešťastnom požiari, kým pri Derčíkovi sa výslovne uvádza, že 20 zlatých venuje Hollému. (O Derčíkovi pozri tamže.)

[400] Roz. pri stavaní požiarom poškodených stavísk. O tomto píše Hollý aj v listoch 26 a 27, kde sú aj príslušné vysvetlivky.

[401] T. j. básne (Múzy).

[402] Hamuljak navštívil Hollého v Maduniciach v septembri roku 1828.

[403] pomerkováňí — upozornenie

[404] Christian Gottlob Heyne (o ňom pozri list 1, pozn. 16) vydal aj Homérovu Iliadu s názvom Homeri Ilias cum brevi annotatione. Accedunt variae lectiones et observationes veterum grammaticorum cum nostrae aetatis critica. Curante C. G. Heyne. — Podarilo sa nám v prístupných knižniciach nájsť iba prvé dva zväzky tohto bohato komentovaného diela (Lipsko-Londýn 1802, 1804), ktoré zahrňujú texty Iliady s poznámkami. Ostatné zväzky (III. — VIII.) nepoznáme. Hamuljak toto celé dielo zaznačuje v svojom General-Katalogu (LAMS).

[405] „Ad codicem Moscuensem“ (lat.) — „Na moskovský kódex.“ (Táto odvolávka je zaiste v zväzkoch, ktoré sme nemali poruke.)

[406] Prepoštom v Novom Meste nad Váhom bol od r. 1825 gróf Anton Berényi (1795 — 1859), ktorý nastúpil po Gabelkhovenovi. Hollý výslovne hovorí, že knihu kúpil od „včilajšého“ prepošta.

[407] Bola to rusko-turecká vojna, ktorú Rusi vypovedali Turecku v apríli roku 1828 a prinútili sultána 14. septembra 1829 podpísať tzv. drinopolský mier.

[408] Týchto priateľov spomína Hollý v liste 26 (Kollár, Koiš, Herkeľ, ku ktorým patril iste aj Derčík).

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.