Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 47. Martinovi Hamuljakovi

[719] (3. X. 1835)

3. rijna

Najdražší praťelu!

Posilam zase dve selanki; usilovat sa budem ešče i vác zložit, ale s prostomluvi sotva čo pošlem, nebo ništ súceho mi na misel nepripadá,[720] a nerád bich ešče nekteré mišlenki ku selankám s prostomluvu zabavení potratil. Ňektere veci s Cirillo-Metodiadi ovšem sa mohli do Zori prijat, kebi nám to bolo na misel skor prišlo. Asnad i včil v nedostatku ineho v ostatnej potrebe, čo bi súdili, vibrat bi sa mohlo.[721] Obraz Sláva nevím inakší navrhnut, len jako ňejakeho vodca narodu, k. p. Cecha, Lecha neb Romula &, a pri ňem opodál mohla bi stát stara končita visoka lipa jako piramida, ne ale hrob, abi nepovedali luterani, že to je hrob pre Zoru, do ktereho na rok bude pochovaná. Medzi tím najlepše bude obraz Sláva včil ešče viňechat. Asnad k buducemu druhemu roku nečo o nem zložím.[722] Ostatne verše, kterekoľvek do Zori prijate nejsú, nech od Spolku odeberú a u seba zadrža.[723] Nad tím, čo dál písali, velmi sem sa trápil a zhrozil a dosavad všecek sem strnutí; ale nezufajme.[724] Se mnu je tak zle, že nikdá jak živ horšéj nebolo, a jako bich bol mohel to VADek,[725] prijat anebo kaplana držat, ked sotva sam dosti psotno a bídno vižit možem; ale sem si sam príčina, a moje verše; mohel sem davno inde na druhu faru ist, kde bich nebol vedel o psote ništ, a preto všecko trpezlivo znašám.

Do Trnavi exemplarov, koľko budú trufat, nech pošlú. Jeden ešče anebo dva exemplari Zori po Jelinkovi nech mi pošlu, jako sem už raz písal,[726] je-li ešče ku dostaňú.

Predešleho tídna v noci na sobotu o jednej hodine zas bol ohen, chitila sa stodola a odtad daleko až na našu stranu preneslo, ale ščastí bolo, že pri konci, kde dva orechi obranili, jeden pľevinec zhorel. Ostrihomskí čredník je Uher, neni teda div, že tak učinil.[727] Ňitranskí čredník Hábel sám spisovatel slovenskí. Obratil katekismus Langa.[728]

Už aj u nás je upad lichvi, mne jeden kusek uhinul, tri višli, tri nezdrave su a medzi nimi jeden pekní volek a tento už aňi žrat nechce, ani to, čo tím trom pomohlo, nepomáhá mu. Ostatna tež lahko tak bude. Pan boh nas opatruj v naších úzkostach a bídach. Nech sa dobre maju.

Do Zori bi sa asnad i prostonarodne pesnički v potrebe mohlo prijat, ktere ešče nejsu v zbirce Kollarovej.[729][719] Originál listu je v LAMS. Jeho text je napísaný na vnútornej strane obálky ako pri liste 45, s ktorým má aj zhodnú adresu. Na obálke je zas tá istá Hamuljakova značka ako pri liste 46 s dátumom: 13/10. Podľa obsahu zaraďujeme list do r. 1835, takže úplný dátum znie: 3. októbra 1835. Na obálke je tiež odtlačok Hollého prsteňa v pečatnom vosku.

[720] Hollý skutočne nič v próze nenapísal do Zory, ak neberieme do úvahy životopis Cyrila a Metoda, ktorý akosi patril k eposu.

[721] V Zore 1835 vyšiel iba životopis Cyrila a Metoda a zveršované obsahy jednotlivých spevov Cirillo-Metodiady. Hamuljaka asi mrzelo, že nezaradili do Zory aj ďalšie ukážky z tejto Hollého skladby. Celá však vyšla ešte toho istého roku knižne. V Zore 1836 z Cirillo-Metodiady už nevyšlo nič.

[722] Hollý sa skutočne dal do písania takejto básne a už v Zore 1839 vyšiel jeho Sláv, víťazská báseň v šesťi spevoch.

[723] Tieto básne, ktoré sa zhromažďovali u Hamuljaka, zaradili potom do súborných Básňí Jana Hollého (1841 — 1842).

[724] Hamuljakov list Hollému nepoznáme.

[725] VADek. — dekan. O tom, že Hollý odmietol ponúknuté dekanstvo, je zmienka v liste 46.

[726] Azda to má byť list 44, kde Hollý navrhoval poslať desať exemplárov Zory.

[727] Ostrihomským vikárom (čredníkom) bol Štefan Kollár (1764 — 1844), narodený v Ostrihome (Memoria basilicae Strigoniensis, s. 182 — 183). Zdá sa, že Hamuljak sa ponosoval v neznámom liste Hollému, že vikár nechcel uvoľniť žiadané peniaze z pozostalosti kanonika Palkoviča na vydanie Cirillo-Metodiady (pozri list 38, pozn. 13), alebo čo je pravdepodobnejšie, že sa zdráhal vydať tzv. currens o tomto diele pre ostrihomský vikariát.

[728] O Hábelovi pozri list 46, pozn. 33 a 35. Nitriansky biskup Jozef Vurum (1763 — 1838), trnavský rodák a zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva, naozaj vydal obežník („currens“) na dekanov svojej diecézy z 2. septembra 1835, v ktorom im oznamuje, že „madunický farár Ján Hollý vydal v slovenskom viazanom i neviazanom slohu život sv. Cyrila a Metoda, slovanských apoštolov“ („Pariter DVestrae notifico per Joannem Holly Parochum Maduniczensem slavico stylo ligato et soluto editam esse vitam SS Cyrilli et Methodii, qui erant Slavorum Apostoli“), a kto by si toto dielko chcel zaobstarať, má sa prihlásiť u biskupského konzistoriálneho radcu; cena exemplára je určená na 46 gr. Možno predpokladať, že Hamuljak sa obrátil s prosbou o vydanie obežníka na nitrianskeho vikára Hábela, a nie priamo na biskupa. Odpisy tohto obežníka sú nateraz známe vo farských archívoch v Kysuckom Novom Meste a v Starej Bystrici. (L. Belás, Bernolákovci na dolných Kysuciach, DP 1963, 3 — 4, s. 84 — 86.)

[729] Tento zaujímavý Hollého návrh sa v Zore nerealizoval. Iba v Zore 1840 (s. 247 — 248) vyšla K. Rumym poslaná národná pieseň Už sem sa ožeňil, už je darmo. Ináč Hollého záujem o ľudovú pieseň sa prejavil aj v súvislosti s Kollárovými Národnými zpievankami, do ktorých prispel svojimi zbierkami a ktoré pomáhal aj rozširovať.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.