Zlatý fond > Diela > Listy Jána Bottu


E-mail (povinné):

Ján Botto:
Listy Jána Bottu

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Martin Droppa, Viera Studeničová, Michal Belička, Silvia Harcsová, Zdenko Podobný, Christián Terkanič, Jaroslav Merényi, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga, Lenka Leštáková, Monika Kralovičová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 84 čitateľov


 

59. Jánovi Franciscimu (XI. 1864)

[750]

Osvietený Pane![751]

Nevypovedaným citom zatrepotalo srdce naše pri tej radostnej správe, že Osvietenosť Vaša na (zaslúženú) hodnosť Veľžupana Stolice Ľuptovskej najmilostivejšie vymenovaná je.

Sláva Bohu! Zásada rovnoprávnosti jak osobnej tak národnej, tá jediná podmienka i blaha i moci i slávy jak vlasti tak ríše celej, najvyššou vládou vypovedaná, už aj hľa Otcovsky uskutočňuje sa! Sláva najmilostivejšej vláde!

Blahoslavstvujte nám! na výši tejto prvý Veľžupan Slovenský. Pod mocnou pravicou Boha, ožiarený milosťou panovníka, ovenčený láskou národa — blahoslavstvujte nám na mnohé letá!

Len Bože daj! že by najvrúcnejšie túžby národa nášho vo všetkých stoliciach Slovenska takto skvele uskutočnené boli.

To slabý nástin najvrelejších citov našich, ktorý Osvícenosť Vaša s tak úprimnou srdečnosťou prijať ráčiž jakou Vám ho my s najhlbšou úctou podpísaní podávame.

V Štiavnici…

Prípis radosti[752]

od Sitnianskych národovcov:[753]

Hrečík Mihaly[754]

Adam[755]

Hečko[756]

Rupelt[757]

Izák[758]

Štefek[759]

X.[760]

Macháč, Novák[761]

Čelko[762]

Zorkóczy Karol[763]

B.[764]

Kutlík[765][750] — Koncept rukopisu listu, jeďna strana, 4°, sign. 23 A 2.

— Na rube listu adresa:

Prípis radosti Osvietenému p. J. F. — mu pri povýšení Jeho na Veľžupana Stolice Ľuptovskej.

— Ide o koncept gratulačného listu; list je napísaný ceruzou, úpravy atramentom rukou Jána Bottu (tak sú zaznačené aj mená — podpisoval sa zrejme len originál prípisu, ktorý sa už u Francisciho v pozostalosti nezachoval).

— Dátum nie je zapísaný — sekundárne možno list datovať na november 1864, resp. na deň 19. november 1864 (podľa presného dátumu Kutlíkovho pobytu v Banskej Štiavnici; porovnaj poznámku 15).

[751] Titul, ktorý patril uhorskému županovi; Francisciho takto v Martine oslovovali až do smrti, hoci jeho liptovské županstvo trvalo veľmi krátko — od 24. 11. 1864 do Schmerlingovho pádu v júli 1865.

[752] Hodno zaznamenať, že k tejto udalosti napísal Andrej Sládkovič báseň s názvom Pánu Jánovi Franciscimu, Jeho Osvietenosti Ľuptovskému županovi; uverejnená v Pešťbudínskych vedomostiach, 1864, č. 100.

[753] O osudoch tohto listu porovnaj Bottov list 60.

[754] Správne: Karol Hrenčík, ev. farár v Banskej Štiavnici; „Mihaly“ zrejme zapísané omylom, podobne ako aj priezvisko „Hrečík“.

[755] Ján Adamovský — štiavnický mešťan

[756] Pavol Hečko — ev. farár v Hodruši

[757] Karol Ruppeldt (1840 — 1909) — učiteľ v Hodruši; od septembra 1865 až do smrti pôsobil ako učiteľ v Liptovskom Mikuláši

[758] Ľudovít Izák — učiteľ v Banskej Štiavnici

[759] Daniel Šteffek — štiavnický mešťan

[760] Nečitateľná značka mena.

[761] Pavel Macháč, Samuel Novák — mená štiavnických mešťanov; Novák bol podporovateľom divadla v Banskej Štiavnici.

[762] Jozef Čelko — profesor katolíckeho gymnázia v Banskej Štiavnici

[763] Karol Zorkóczy (1824 — 1883) — ev. farár v Žibritove

[764] Ján Botto (jeho známa šifra mena aj z dobovej tlače)

[765] Kutlíkovo meno pripísal Botto na konci konceptu, lebo sa práve 19. 11. 1864 objavil v Štiavnici v súvislosti s prípravou Francisciho cesty — v tom čase totiž vykonával funkciu tajomníka Francisciho ako liptovského župana. Kutlík sa ako bývalý žiak štiavnického lýcea zúčastnil aj slávnostného zasadania mládežníckeho Slovenského kola, na ktorom sa odhlasoval podobný prípis dôvery a oddanosti Franciscimu (Pešťbudínske vedomosti, 1864, č. 103; citované podľa štúdie E. Klementisa, Literárny archív 1965, s. 49). Vendko Bohboj Kutlík (1834 — 1904) bol potom advokátom v Trnave a v Bratislave a manželom dcéry M. M. Hodžu Boženy.
Ján Botto

— básnik, jeden z najvýznamnejších autorov romantických balád Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.