Zlatý fond > Diela > Listy Jána Bottu


E-mail (povinné):

Ján Botto:
Listy Jána Bottu

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Martin Droppa, Viera Studeničová, Michal Belička, Silvia Harcsová, Zdenko Podobný, Christián Terkanič, Jaroslav Merényi, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga, Lenka Leštáková, Monika Kralovičová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 84 čitateľov


 

87. Tatranu vo Viedni (31. 1. 1881)

[1005]

Vysokoctené predsedníctvo

Sl. Slov. akademického spolku „Tatrana“[1006]

vo Viedni

(Cítim sa byť nadmieru pocteným vyznačením)[1007] vymenovaním chatrnej osobnosti mojej za čestného člena (čestným členovstvom Sl. Slovenského) Spolku Vášho.

Spolku mládeže (tak) oduševnenej za národ svoj, ktorá v metropole mnohoplemennej dústojne dvíha i náš prápor…

… ktorá i pri jej ťažkých trudovinách vedy nezabúda na národ svoj, ktorá z metropoly mnohoplemennej v kole cudzích i slovanských druhov svojich dústojne dvíha i slov. prápor náš. (Bôh pomáhaj!)

(Dovoľte mi ešte) za túto že poctu, i za srdečné blahoželanie k meninám mojim, dovoľte mi vysloviť Vám úprimné moje poďakovanie.

Pán Boh pomáhaj! a daj aby Spolok tento čím diaľ to viac vernými synmi národa rozmnožovaný prekvital na slávu Slovenstva i Slavianstva celého. Naprej!

Som Vám v B. Bystrici 31/1. 881

s úctou oddaný brat JB[1005] — Koncept listu v Bottovom fonde, jedna strana, 4°, signatúra a zápis textu porovnaj podľa úvodu ku komentáru listu 86.

[1006] Tatran, slovenský akademický spolok vo Viedni, poslal Bottovi diplom čestného člena spolu s prípisom funkcionárov spolku 24. 1. 1881; diplom sa v Bottovom fonde nezachoval, sprievodný prípis prepisujeme ďalej. Spolok Tatran existoval v rokoch 1870 — 1892, potom bol rakúskou vládou pre „protištátne politizovanie“ zrušený a splynul s novým slovenským literárnym spolkom Národ, ktorý tiež účinkoval vo Viedni.

[1007] Všetky výrazy v zátvorkách sú v koncepte preškrtnuté (Botto už dosť ťažko zhľadúval adekvátne výrazy pre text).

— Nad textom konceptu listu si Botto urobil tento zápis:

„N. N. č. 130. 880. Uzavretia ak. Spolku Tatran 29. okt. V tomto čísle Národných novín zo 4. novembra 1880 na štvrtej strane je správa o osemnástom valnom zhromaždení Tatrana, z ktorej citujeme: „Z návrhov na pretras prišlých vyzdvihujeme návrh vzťahujúci sa na zasielanie venca na hrob nášho Andreja Sládkoviča a druhý na vymenovanie jednoho čestného člena, za akého bol náš obľúbený pevec Ján Botto navrhnutý…“

— V súvise s týmto viedenským spolkom slovenských akademikov hodno spomenúť, že podľa správy o pohrebe Jána Bottu (Národnie noviny, 3. 5. 1881) bol spodok Tatran pri Bottovej rakvi zastúpený čestným vencom.

— V Bottovom fonde, signatúra 23 A 67 sa zachoval list funkcionárov spolku Tatran z 24. 1. 1881, dve strany, 8°:

Slávorodý a Vysokoučený Pane!

Slov. akad. spolok „Tatran“, vo svojej valnej hromade zo dňa 29. Okt. 1880, zvolil Vás Slávorodý Pane za svojho čestného člena. Aktom tým, dáva spolok náš výraz hlubokej úcty a vďačnosti k Vám, mužovi ktorý život, duševné sily svoje národu zasvätil, ktorý národu tomu pod ťažkým jarmom stonajúcemu ľúbeznými spevami potechy, nádeje, sily k duševnému boju za právo reči a sebaurčenia dodáva.

Čo znak, z presvedčenia toho pošlej vďačnosti, ráčte diplom čestného členovstva, — ktorý máme česť Vám týmto doručiť — od nás prijať.

Dovoľte, Slávorodý Pane, nám pri tejto príležitosti vysloviť — ku dňu Jána Zlatoústeho — i to naše želanie, by Vám Bôh dal sily k vytrvaniu v národnom Vašom pôsobení a zdržoval Vás i ďalej ku cti a sláve národa. —

Ostávame s hlbokou úctou

vo Viedni dňa 24 Jan. 1881

za výbor Dr. Pavlík t. č. predseda a A. Vozáry t. č. tajomník

— Ako raritu pri komentári k tomuto poslednému Bottovmu listu (ani nie po štvrťroku bol už básnik mŕtvy) tu uvádzame zistenie, že vo fonde iného Jána Bottu — Ivana Krásku (v roku 1971 sme fond získali do LAMS od jeho vdovy z Piešťan) sa nachádzala dobová navštívenka zo sedemdesiatych rokov minulého storočia v rozmeroch 9 × 6 cm v tejto úprave:

JÁN BOTTO

INGENIEUR

Text je vytlačený a niet pri ňom rukopisný záznam básnika: len na rube navštívenky je písmo jeho synovca Michala.

« predcházajúca kapitola    |    Ján Botto

— básnik, jeden z najvýznamnejších autorov romantických balád Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.